آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه ضوابط تشویق و تقدیر از برگزیدگان مسابقات علمی فناوری دانشجویی مقررات مدیریت دانشگاهی
آیین نامه داخلی شورای دبیران انجمن های علم دانشجویی دانشگاه تبریزمقررات مدیریت دانشگاهی
تقاضانامه شرکت در انتخاب دانشجوی نمونهمقررات مدیریت دانشگاهی
آیین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاهمقررات مدیریت دانشگاهی
دستورالعمل نحوه تهیه مدارک جهت اخذ فعالیت اتحادیه انجمن هایآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه انجمن های علمیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل هایمقررات مدیریت دانشگاهی
شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجوییآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
فرم درخواست مجوز فعالیت اتحادیه انجمن های علمیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
فرم درخواست اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، اجتماعیاخبار
فرم انتخاب دانشجوی نمونهمرکز فناوری اطلاعات
فرم در خواست خروج از کشورمرکز فناوری اطلاعات
فرمت طرحهای فرهنگیکارشناسی
فرم حکم انتصاب اعضای منتخب شورای مدیریت انجمن های علمیتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام کاندیداتوری برای عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجوییتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست صدور مجوز نشریه دانشجوییتحصیلات تکمیلی
فرم صورت جلسه انتخابات انجمن های علمی دانشجوییتحصیلات تکمیلی