آئین نامه ها و دستورالعملها

تعداد بازدید:۱۹۵۲

آئین نامه ها و دستورالعملها :

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه ( ارائه آئین نامه

آیین نامه انجمن های علمی ( ارائه آئین نامه)

آیین نامه تشکل های اسلامس دانشگاهیان ( ارائه آئین نامه)

دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ( ارائه دستورالعمل)

دستور العمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش ( ارائه دستورالعمل)

دستور العمل نحوه تهیه مدارک جهت اخذ فعالیت اتحادیه انجمن ( ارائه دستورالعمل )

شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی ( ارائه مطلب )

فرم درخواست مجوز فعالیت اتحادیه و انجمن های علمی ( ارائه فرم )


آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۸۸