ساختار سازمانی

تعداد بازدید:۲۹۶۴

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

آقای دکتر توحیدی

معاون فرهنگی و اجتماعی

3623

2

آقای محمودوند

کارشناس

3621

3

خانم نسرین رفیعی

کارشناس

3623

 

 

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

آقای دکتر رازقی

مدیر امور فرهنگی

3188

2

آقای دکتر ایزدی جیران

مدیر امور اجتماعی

3188

3

 آقای جواد حقیقیان

معاون  امورفرهنگی

3230

4

آقای دکتر کوشافر

معاون امور اجتماعی

3277

5

آقای مجید عباسعلی پور

مسئول دفتر، تالار، نگارخانه

33341242- 3188

6

خانم فاطمه موسایی

کارشناس

3193

7

خانم لیلا جعفری

کارشناس نشریات

3229

8

خانم معصومه حضرتی

کارشناس آسیبهای اجتماعی

3243

9

خانم سمیه قاسم زاده

کارشناس مسئول خوابگاهها

3229

10

خانم نیلوفر حاجی زاده

کارشناس کانونهای اجتماعی

3197

11

خانم دکتر محمدی عارف

مشاور (امور بانوان) معاون فرهنگی

3358

12

آقای معمارفر

عامل مالی مدیریت

3195

13

آقای محرم مصطفی پور

امین اموال و کارشناس فرهنگی- مسول اردوها - مراسمات و خوابگاه ها

3292

14

آقای انصاری

کارشناس

3295

15

آقای ابراهیم قبله آرباطان

کارشناس رسانه

3190

16

آقای میثم هاتف

متصدی خدمات

3200

17

آقای ایوب علیزاده

متصدی خدمات

3200

18

آقای فرشاد تیو

راننده

-

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۸