نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آیین نامه ضوابط تشویق و تقدیر از برگزیدگان مسابقات علمی فناوری دانشجویی
آیین نامه داخلی شورای دبیران انجمن های علم دانشجویی دانشگاه تبریز
تقاضانامه شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه
آیین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه
دستورالعمل نحوه تهیه مدارک جهت اخذ فعالیت اتحادیه انجمن های
دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
آیین نامه انجمن های علمی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه
آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های
شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی
فرم درخواست مجوز فعالیت اتحادیه انجمن های علمی
فرم درخواست اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، اجتماعی
فرم انتخاب دانشجوی نمونه
فرم در خواست خروج از کشور
فرمت طرحهای فرهنگی
فرم حکم انتصاب اعضای منتخب شورای مدیریت انجمن های علمی
فرم اعلام کاندیداتوری برای عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی
فرم درخواست صدور مجوز نشریه دانشجویی
فرم صورت جلسه انتخابات انجمن های علمی دانشجویی