مدیریت فرهنگی و اجتماعی
شنبه 13 آذر 1395  |  English  |   |   | 
نمایش بر اساس 
 فرم صورت جلسه انتخابات انجمن های علمی دانشجویی
این فرم پس از برگزاری انتخابات با نظارت دانشکده تکمیل و به مدیریت امور فرهنگی ارسال می گردد.
تاریخ درج : يکشنبه 4 بهمن 1388
دانلود فرم
 فرم اعلام کاندیداتوری برای عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی
فرم اعلام کاندیداتوری برای عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی
تاریخ درج : يکشنبه 4 بهمن 1388
دانلود فرم
 فرم حکم انتصاب اعضای منتخب شورای مدیریت انجمن های علمی
این حکم پس از انتخاب دانشجو بعنوان یکی از اعضای اصلی انجمن علمی از طرف دانشکه صادر میشود.
تاریخ درج : يکشنبه 4 بهمن 1388
دانلود فرم
 فرم درخواست اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، اجتماعی
جهت ارائه طرحهای فرهنگی
تاریخ درج : يکشنبه 1 ارديبهشت 1392
دانلود فرم
انتخاب وب سایت مورد نظر :